Email adresa

info@interpaint.rs

Pozovite nas

+38163 326222

Interpaint Novi Sad

Vaše rešenje za peskarenje

Peskarenje metala

Peskarenje metala je postupak mehaničke obrade metalnih površina. U takvom procesu, abrazivni materijal (kvarcni peskak, grit, metalni opiljci, staklo) pod visokim pristiskom deluje na metal i sa njega otklanja koroziju, nečistoće, ostatke već postojeće boje, kao i sve ostale supstance koje su se mogle naći na materijalu.


Peskarenje metala je najefikasniji način čišćenja metala i pripreme istog za dalju obradu, odnosno za nanošenje boje i antikorozivnu zaštitu.

Šta mi radimo

Antikorozivna i protivpožarna zaštita

AKZ je proces nanošenja adekvatnih premaza na površinu koja je unapred pripremljena tehnikom peskarenja, odnosno drugom tehnikom u zavisnosti od primene rađene površine. Vršimo AKZ svih metalnih konstrukcija u industriji i mašinski nanosimo protivpožarnu zastitu u zavisnosti od zahteva i primene.
Sačmarenje metala

Sačmarenje je postupak obrade metalnih površina lomljenom sačmom kao abrazivnim sredstvom. Postupak je isti kao kod peskarenja kvarcnim peskom, gritom, samo što umesto njih koristimo lomljenu sačmu.


Rezultat je sličan, površina je očišćena od svih nečistoća, sa tom razlikom što je hrapavost površine koja se sačmari daleko veća u odnosu na peskarenu površinu. Takva hrapavost omogućava savršeno prijanjanje boje na datu površinu. Primenjuje se kod zahtevnijih priprema metala za dalju obradu (nanošenje boje)..

Šta mi radimo

Peskarenje betona

Peskarenje betona se koristi za skidanje nečistoća, kao i u procesu pripreme betona za nanošenje industrijske podloge. Priprema pre nanošenja industrijske podloge je bitna kako bi sama podloga imala kvalitetno prijanjanje na beton. Pored toga, peskarenje betona se takođe primenjuje kod uklanjanja grafita.
Vodeno peskarenje

Vodeno peskarenje daje sličan rezultat kao i peskarenje suvim granulatom (peskom), sa tom razlikom što mokro peskarenje podrazumeva korišćenje vode pomešane sa granulatom, dok se kog suvog peskarenja koristi suvi granulat bez vode. Ovakva kombinacija daje abrazivnu smešu koja za razliku od suvog postupka ne izaziva prašenje.

Šta mi radimo

Peskarenje drveta

Ovaj vid peskarenja se koristi prilikom stilizovanja drvenih površina. Pesak kao granulat oblikuje drvo po želji i daje mu rustičnu strukturu. Osim kod struktuiranja drveta, peskarenje je odlično ne bi li se sa drveta skinule nečistoće, farba i ostale naslage koje nisu sastav samog materijala.

Imate potrebu za nekom od ovih usluga?

Budite slobodni da nas kontaktirate
i rado ćemo Vam pomoći.

Kontaktirajte nas